Διασυνδέονται με Ε.Ι.Β. ( European instant bus) και Χ-10 προσφέροντας εφαρμογές και λύσεις πέρα από τον κύριο σκοπό κατασκευής τους.